Generation C

Bruin Zee (1765) & Neeltje Zijp

By June 5, 2020June 14th, 2020No Comments

Bruin Zee: Sundials and Seamanship

An advertisement Bruin placed in 1817 shows some of his story:

Opregte Haarlemsche Courant 18-Nov-1817

B. ZEE, te Hoogwoud, geeft ONDERWIJS in de Algebra, Stuurmans-Kunst, in de Gronden van Wiskunst, en in het Werkdadig Landmeten; benevens in het maken en zetten van differente sorrten van Zonnewijzers; alsmede in meerder andere nuttige WEETENSCHAPPEN, Ouders en Voogden over hunne Kinderen of Pupillen daarvan gebruik willende maken, addresseeren zich deswegens aan bovengemelde.

B. ZEE, in Hoogwoud, is offering LESSONS in Algebra, Seamanship, in the Basics of Mathematics, and in the Surveying of Land; in addition to making and using different sorts of sundials; as well as in several other useful SCIENCES: Parents and Guardians wishing to this for their Children or Pupils, contact the above mentioned.

Hoogwoud School’s headmaster: Bruin Zee

Baljuw en Burgemeester J, de Wijs doet het verzoek aan ambachtsvrouwe Aan Anne van Boetselaar om schoolmeester en voorzanger Elbert Wijs te mogen ontslaan, nadat hij herhaaldelijk werd berispt om zijn onbetamelijk gedrag. Zelfs een persoonlijke berisping van de Ambachtsvrouwe in Den Haag had niet mogen baten. Elbert Wijs beloofde wel steeds beterschap, maar de drank was blijkbaar sterker. Zo lezen wij dat hij op 25 februari 1785 op het Raadhuis wordt ontboden en zijn ontslag te horen krijgt. Tevens wordt hem medegedeeld dat hij per 1 mei het schoolhuis ontruimd moet hebben. Wanneer je dit leest dan dringt zich ook de vraag bij je op, of deze man privé in moeilijkheden is geraakt. Immers, 22 jaar lang had hij verschillende functies bekleed en waarschijnlijk is het in die jaren toch wel goed gegaan. Hij wordt opgevolgd door Bruin Bruins. Over hem is ook het een en ander bekend. Bruins was een echte oranje kees. Toen in 1795 het dorpsbestuur werd opgezet in de geest van de Bataafse Republiek, gaf hij luid en duidelijk te kennen wat zijn mening was. Daarbij had ook nog een functie aangenomen, buiten medeweten van Schout en Schepenen, en kreeg toen zijn ontslag. Hij werd opgevolgd door de heer J. Groen. [Openbaar lager onderwijs in Hoogwoud, Bep de Haan-Appel >]

Het land van de Willemshoeve

De eerst bekende eigenaresse van de Willemshoeve is Griet, dochter van Jan Willemsz. Dat zal in de 2e helft van de 17e eeuw zijn geweest. In 1710 was de boerderij en het land in tweeën gesplitst. De ene helft was in eigendom van Pieter Jacobsz Olij, de andere helft van de heer Nanning Keijzer[1]. Rond 1830 was de Willemshoeve en het achterliggende land van de erven Louris Zee[2], de zoon van Bruin Zee. Louris was in 1817 getrouwd met Etje van der Molen. Vader Bruin Zee boerde ook nog op het land tegenover de boerderij, waar thans de burgemeester Breebaartstraat is. Dit land ruilde hij in 1798 met Pieter Groot die woonde op de plek van de latere dokterswoning van dokter Pool. Waarschijnlijk kwam de Willemshoeve door het huwelijk van Maartje Zee (dochter van Bruin Zee) en Dirk Appel, te Hoogwoud op 10 mei 1829[3], later in handen van de familie Appel. De Huidige familie Donker kocht de boerderij in 1905 van de familie Appel[4].

[https://www.hoochhoutwout.nl/2007/een-romeinse-urn-en-de-willemshoeve#_edn2]


Genealogy

C13 Bruin Zee
b 04-Aug-1765 Heerhugowaard [Bruin Zee & Jannetje Tromp]
+ 25-Jan-1827 Opmeer

x (1) Neeltje Zijp 28-Mar-1788 Hoogwoud
* 26-Jul-1767 Hoogwoud [Louwris Zijp & Anna Louwrisdr Koorn]
+ 05-Feb-1811 aged 43

D5 Bruin   b 21-Aug-1791   x Maartje van Exter, Pietertje Davidzon
D6 Louwris   25-Nov-1792   x Etje van der Molen
D7 Anna     16-Sep-1795   x Pieter de Geus >

X (2) Anna Maria Renses 02-Nov-1811 HoogwoudD7 Anna Zee x Pieter de Geus 25-Apr-1819
  6 children died young

09-Sep-1825 Pieter de Geus & Anna Zee, echtelieden te Hensbroek, sellers of land in de Nulp te Hoogwoud, fl. 275. [> 1825 p19]

Timeline

02-May-1783 Noordscharwoude: Bruin Bruinsz Zee belijdenis (confirmation, age 17)
02-May-1785 Noordscharwoude: Met arr vertr Bruin Bruinsz Zee naar Hoogwoud (age 19)
    1785 Starts as schoolteacher in Hoogwoud
    1795 Removed because of refusal to sign agains the House of Orange
01-Jan-1797 Hoogwoud DTB: Lidmaat Bruin Zee & Neeltje Sijp, ‘in de Kerkelaan’. Later moved to ‘op de Paaden’.
13-Mar-1808 Hoogwoud DTB: Lidmaat Bruin Zee
05-May-1811 Registre Civique: Bruin Zee, Paison(Landman), geb 14-08-1765
18-Nov-1817 Bruin Zee places the following advertisement in the Haarlem Courant.
25-Apr-1819 Bruin Zee listed as HerbergierLeave a Reply